Pozostałe
3 stycznia 2019

Alior Bank z wnioskiem o przejęcie Ruch S.A.

Do UOKiK wpłynął wniosek w sprawie przejęcia podmiotu Ruch S.A. Inicjatorem działań okazał się Alior Bank.

Przejęcie Ruch S.A., ale tylko czasowe

Wniosek znalazł się w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dnia 28 grudnia 2018. Według Krzysztofa Bachty, wiceprezesa zarządu Alior Banku, koncentracja miałaby wymiar ograniczony w czasie i byłaby dokonana w celu pomocy w restrukturyzacji spółki. Oznacza to, że finalnie akcje Ruch S.A. zostałyby dalej odsprzedane na poczet kolejnych inwestorów.

Restrukturyzacja pod okiem PKN Orlen

Podmiotem, który miałby wspierać Ruch w restrukturyzacji byłaby także spółka PKN Orlen. Wsparcie to miałoby wymiar operacyjny, polegający między innymi na sprzedaży towarów FMCG w placówkach kolportera. Jeśli działania odniosą pozytywny skutek i będą uzasadnione pod kątem biznesowym, wdrożone zostaną kolejne kroki.

Zobacz też: Kredyty hipoteczne – Polacy wciąż chcą ich więcej

Rada Wierzycieli podmiotu Ruch SA miała zaakceptować przedstawiony przez Alior Bank zamysł działania. Warto zaznaczyć, że podmiot skupia swoje działania nie tylko na dystrybucji artykułów prasowych. Działa także w zakresie usług kurierskich, usług wsparcia biznesu czy marketingu.

Źródło: inwestycje.pl