Pozostałe
8 lipca 2020

Decyzja UOKiK: banki muszą zmienić warunki wakacji kredytowych

Już na początku kwietnia prezes UOKiK zdecydował o wszczęciu postępowania sprawdzającego, czy warunki wakacji kredytowych są atrakcyjne dla klientów banków. Teraz wydał on swoją decyzję, że banki muszą zmienić proponowane warunki.

W toku postępowania, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzał między innymi, czy banki odpowiednią komunikują swoim klientom warunki wakacji kredytowych. Łącznie przebadanych zostało 26 banków, z czego w aż 14 wykryto nieprawidłowości.

Główne wątpliwości dotyczyły niewystarczającego informowania klientów o warunkach i skutkach skorzystania z możliwości odroczenia płatności rat. Efektem tego było nawiązywanie mniej korzystnych porozumień. Teraz mają się one zmienić, ponieważ UOKiK wymusza na bankach zmiany. Z założenia mają być one korzystniejsze dla klientów.

Źródło: businessinsider.com.pl