Lokaty
29 stycznia 2019

Lokaty bankowe wracają do łask

Dane opublikowane przez firmę badawczą Expander pokazały, że Polacy najchętniej od trzech lat wpłacają swoje oszczędności na lokaty bankowe.

Powrót do korzeni

Rodacy w ostatnich latach prezentowali ograniczoną chęć do umieszczania swoich funduszy na lokatach, a największy odwrót od tej formy oszczędzania nastąpił w roku 2016. Przyczyną miały być niskie oprocentowania kont, a także wzrost chęci do inwestowania w rynek nieruchomości czy obligacje. Zmiana nastąpiła rok temu, a już dziś pula ulokowanych pieniędzy wynosi 5,5 miliardów złotych. Wciąż jest to mniej niż połowa zdeponowanych sum, jednak jest to pewien sygnał powrotu lokat bankowych do łask.

Przyczyny wzrostu popularności

Pod względem oprocentowania lokat bankowych nie doszło do znaczących zmian. Pojawiło się jednak kilka czynników mających sprawić, że mimo to będą one coraz chętniej rozpatrywane jako ciekawa opcja. Jednym z nich ma być stosunkowo niska inflacja. Za drugi podaje się spowolnienie na rynku nieruchomości, co ograniczy wypływ gotówki z lokat na poczet zakupu nowych mieszkań.

Źródło: prnews.pl