FirmaKonta bankowe
24 grudnia 2018

Rachunki firmowe na celowniku sztucznej inteligencji

STIR. Tak ma nazywać się nowe narzędzie wspomagające administrację skarbową w tropieniu nieuczciwych podatników. Ów System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej już budzi wiele kontrowersji u podatników oraz wiele wątpliwości co do samego sposobu działania.

STIR nie dla mikroprzedsiębiorstw

Narzędzie STIR wykorzystywać ma algorytmy za których pomocą będzie analizować dane m.in. z JPK_VAT, CEIDG, KRS oraz danych powiązanych z kontami bankowymi. Ma on przynajmniej raz dziennie ustalać jakie jest ryzyko związane z danym podmiotem. Następnie informacja ta będzie przekazywana do Krajowej Administracji Skarbowej oraz do banków i SKOKów. Proceder nie będzie dotyczył mikroprzedsiębiorstw, które w celu prowadzenia działalności gospodarczej używają osobistych rachunków bankowych.

Zobacz też: Ranking kont firmowych >>

Kogo jednak będą dotyczyć wspomniane działania? Jak informują eksperci inFakt, algorytmy STIR obejmą: osoby fizyczne w rozumieniu art. 4 ust. 1 z dnia 6 marca 2018, osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.

Niejawne algorytmy i do trzech miesięcy blokady

Prowadzone działania będą upoważniać do zablokowania rachunku na okres do 72 godzin gdy uzna się, że podmiot kwalifikowany może stosować działania wyłudzające na szkodę Skarbu Państwa oraz działania pośrednie, do danej szkody prowadzące. Blokada rachunku może zostać przedłużona do 3 miesięcy.

Algorytmy STIR nie są jawne, jest to jednak system z zakresu sztucznej inteligencji na bieżąco „uczący się” działania. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów system wskazał już około 26. tys. podmiotów, których funkcjonowanie określono jako związane z wysokim i podwyższonym ryzykiem.

Źródło: inwestycje.pl