Lokaty
27 lutego 2019

Lokaty bankowe powracają do łask Polaków

Z najnowszych danych firmy badawczej Expander wynika, że Polacy najchętniej od dłuższego czasu deponują w bankach swoje oszczędności.

Efekt „Rodzina 500+”

Jeszcze w styczniu minionego roku analitycy zauważyli największe od 14 lat spowolnienie w kwotach przekazywanych bankom jako oszczędności. Ostatnio trend ten uległ zmianie, a proces przyspieszył od października 2018 roku – od tego czasu do końca stycznia 2019 roku zdeponowaliśmy kwotę prawie 38 mld zł. Sytuacja ta ma być pochodną wzrostu zarobków oraz programu Rodzina 500+, który już od lipca ma objąć również pierwsze dziecko, przez co do rodzin popłynie 20 mld zł w przeciągu roku.

Spadek oprocentowania

Naturalnym etapem wzrostu popularności lokat będzie obniżka ich oprocentowania. Choć oprocentowanie w grudniu minionego roku wzrosło do 1,83 proc. (w październiku było to 1,61 proc.), to ma to się już wkrótce zmienić. Udzielane przez banki kredyty są obecnie niższe, aniżeli saldo depozytów, a zwiększenie oszczędności ma pogłębić proces zmniejszania premii. Warto jednak pamiętać, że większość rachunków na których deponujemy oszczędności nie jest oprocentowana. Jest to aż 62 proc. całkowitej sumy oszczędności, co powinno nas zmotywować do skorzystania z lokaty, nawet jeśli zapłata za zdeponowane pieniądze będzie niewielka.

Źródło: expander.pl