Pozostałe
29 stycznia 2019

Bank Pekao, Synerise i Microsoft rozpoczynają strategiczną współpracę

Bank Pekao i Synerise przy współudziale Microsoft, będą przeprowadzać projekty mające wspierać cyfryzację społeczeństwa. Działania te będą realizowane przy udziale sztucznej inteligencji.

Kształtowanie przyszłych pokoleń

Strategiczne partnerstwo wspomnianych podmiotów będzie odbywało się na kilku płaszczyznach. Jedną z nich ma być realizacja zajęć kształcących dla dzieci oraz młodzieży z dziedziny sztucznej inteligencji. Ich celem będzie zaszczepienie w młodym pokoleniu podstawowej wiedzy oraz ciekawości związanej z tym obszarem, a także budowanie społeczeństwa cyfrowego.

Wsparcie dla przedsiębiorstw

Główną mocą polskiej gospodarski jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi on siłę napędzającą rodzime PKB, o czym doskonale wiedzą instytucje bankowe. Bank Pekao oraz Synerise chcą umożliwić właśnie takim firmom dostęp do narzędzi analitycznych opartych o rozwiązania z zakresu sztucznej inteligenci, dotąd wykorzystywane głównie przez większe przedsiębiorstwa.

Umowa dotycząca współpracy została podpisana podczas Forum Ekonomicznego w Davos.

Źródło: pekao.com.pl