Pozostałe
15 stycznia 2019

Bankomaty – mniej urządzeń, więcej wpłat

Polska wpasowuje się w globalne trendy. Pierwszy raz od roku 2016 liczba bankomatów na terenie Polski spadła poniżej 23 tysięcy. Nie jest to jednak znak pełnego odwrotu. Wręcz przeciwnie – liczba realizowanych transakcji stale plasuje się na wysokim poziomie.

Jak podają dane Narodowego Banku Polskiego, wraz z końcem trzeciego kwartału ubiegłego roku liczba bankomatów wyniosła 22 987 sztuk. Oznacza to, że było ich o 316 mniej aniżeli w czerwcu. Ich występowanie sukcesywnie zmniejsza się, a wzrosty notuje się tylko w czasie przedwakacyjnym gdy rośnie zapotrzebowanie. Pod względem wypłat pieniędzy, użytkownicy bankomatów wykonali ich w sumie 167  milionów na kwotę rzędu 87 miliardów złotych.

Za przyczynę spadku uznaje się wzrost powszechności użytkowania płatności mobilnych. Stają się one coraz bardziej wygodne i korzystne ze względu na rosnącą liczbę terminali w punktach usługowych. Drugim powodem jest zamykanie wielu ze stacjonarnych placówek bankowych w których bankomaty miały swoje nieodłączne miejsce.

Źródło: prnews.pl