Konta bankowe
31 grudnia 2018

Czy Polacy ufają bankom?

Według danych opublikowanych przez CBOS, 74 proc. Polaków ufa bankom działającym w Polsce. W tej grupie częściej znalazły się osoby młodsze z wyższym wykształceniem oraz te usatysfakcjonowane aktualną sytuacją majątkową.

Zaufanie tak, chociaż nieabsolutne

Względem roku 2012 zanotowano dziewięcioprocentowy wzrost zaufania Polaków względem instytucji bankowych. Co dziewiąta osoba stwierdza jego brak, natomiast 11 proc. nie ma na ten temat zdania. Istotną różnicującą na którą wskazały badania CBOS jest to, że zaufanie częściej występuje w przypadku osób młodszych dysponujących wyższym wykształceniem. Względem 2012 roku zwiększył się także procentowy udział Polaków uważających, że zdeponowane w bankach sumy pieniężne są bezpieczne. Sądzi tak 68 proc. osób, a 11 proc. jest o tym przekonanych w stopniu znaczącym.

Sprawdź: Ranking osobistych kont bankowych 2019

Jest dobrze, choć bywało lepiej

Choć opublikowane przez CBOS dane są najlepsze od roku 2008 gdy świat nawiedził kryzys finansowy, to przed nim w roku 2006 optymizm był na jeszcze wyższym poziomie. Polacy byli wówczas niemalże pewni bezpieczeństwa ze strony bankowych instytucji finansowych. Kryzys jednak nieco ostudził entuzjazm. Prawdopodobnie dlatego obecnie 55 proc. ankietowanych popiera przyjęcie prawa pozwalającego KNF na przejmowanie przez inną jednostkę banku, który dysponuje funduszami poniżej poziomu stanowionego przez prawo bankowe. Przeciwna temu jest prawie jedna czwarta ankietowanych.

Korzystamy bo nie mamy wyboru

Współczesny świat w przypadku większości z nas obliguje do korzystania z usług bankowych, nawet w wymiarze podstawowym. Badane CBOS pokazały, że 84 proc. Polaków korzysta z banków, z czego 64 proc. jest klientami jednej jednostki, 16 proc. dwóch, a 4 proc. kilku. W przypadku osób nieposługujących się bankowością, są to najczęściej osoby starsze, najmłodsze, mieszkańcy wsi oraz osoby z trudnościami finansowymi.

Źródło: gospodarka.dziennik.pl