Pozostałe
5 lutego 2019

Litwa coraz bardziej przychylna fintechom

Mały kraj ze stolicą w Wilnie szuka swojej szansy na zaistnienie w świecie nowoczesnych technologii. Sposobem ma być przyjazność dla firm z branży fintech.

Poszukiwanie okazji

Sektor fintech obejmuje przedsiębiorstwa, które realizują swoją działalność w branży finansów oraz technologii, najczęściej dzięki Internetowi. Władze Litwy zobaczyły w nich szansę na rozbudowę swojej gospodarki. Służyć temu ma przyjazny system licencjonowania i ograniczona biurokracja, które zachęcają firmy z tego sektora do realizacji działalności w tym kraju. Dzięki temu już dziś w obszarze fintech pracuje 2,6 tysięcy osób, a zamierzenia na rok 2019 zakładają wzrost zatrudnienia do nawet 5 tysięcy.

Światowy lider

W planach Litwy pojawiają się cele liderowania w tym obszarze. Kraj już dziś zdołał zgromadzić w swoim portfolio 74 fintechy związane z płatnościami, 26 z digital lendingiem oraz 19 z bankowością. 70 procent z nich ma swoją centralę właśnie w tym kraju, jednak prawie wszystkie celują ze swoją działalnością w rynek europejski. Jak dotąd litewskie licencje przyznano między innymi firmom Google czy Revolut.

Źródło: fintek.pl